TEMAER


 

NÅR KVINDER BRYDER BRØDET
… en snigende død fortsætter sin hærgen! Hvad er grunden til de mange friske grave i det kirkelige landskab?

 

TØRKLÆDET
...stiller skarpt på den udfordring, som de kristne konfronteres med i en tid, hvor mange ’lader sig bestemme af denne verdens tidsånd og herskeren over luftens rige, den åndsmagt, som nu er virksom i ulydighedens børn (Ef.2:2).

 

BREVE TIL MIN BØSSEVEN
I hele den aktuelle strid med lovgivere, ministre, politikere, bisper, provster og præster vedrørende lovforslaget om ’homovielser i kirken’ – er der en gruppe, som Guds kærlighed påbyder alle troende alle vegne ikke at glemme: De mange, som i dag militant og med støtte af stat, medier, skolevæsen og kirke forføres ind i homoseksuel synd! – Det er derfor min faste opfattelse, at Gud har lagt mig på hjerte, at jeg skal skrive en række breve til mine bøssevenner.


RETSSAGEN
I begyndelsen af februar har jeg ansøgt Civilstyrelsen om fri proces i en sag mod kirkeminister Manu Sareen. Den 7. marts har styrelsen afslået min ansøgning. Få dage efter sendte jeg en klage over denne afgørelse til Procesbevillingsnævnet. De to ansøgninger og Civilstyrelsens svar offentliggøres i det efterfølgende.

 

HISTORIEN OM JOHNY NOER
En kort gennemgang af Johny Noers liv fra ungdomsoprørets år, 1968 til ankomsten i Israel i år 2002